Si Chuan

Machine sales

Milling

Long Yong
Agie Charmilles China (Tianjin) Ltd.
Unit B-201, Guo Men Building, No.1 Zuo Jia Zhuang, Chaoyang District
100028 Beijing
China

long dot yong #at# georgfischer dot com

EDM

Chen Yingjun
Agie Charmilles China (Tianjin) Ltd.
Unit B-201, Guo Men Building, No.1 Zuo Jia Zhuang, Chaoyang District
100028 Beijing
China

chen dot yingjun #at# georgfischer dot com

Consumable sales

Sonia Zhang
Agie Charmilles China (Tianjin) Ltd.
Unit B-201, Guo Men Building, No.1 Zuo Jia Zhuang, Chaoyang District
100028 Beijing
China

sonia dot zhang #at# georgfischer dot com

Helpline Machine

Agie Charmilles China (Tianjin) Ltd.
Unit B-201, Guo Men Building, No.1 Zuo Jia Zhuang, Chaoyang District
100028 Beijing
China