Finance a Administrativa

Vedoucí Financí a Administrativy

Mr. Michal Weinbrenner
GF Machining Solutions s.r.o.
Podolí 488
664 03 Podolí
Česká republika

michal dot weinbrenner #at# georgfischer dot com

Účetní

Ms. Pavla Pospíšilová
GF Machining Solutions s.r.o.
Podolí 488
664 03 Podolí
Česká republika

pavla dot pospisilova #at# georgfischer dot com