Ředitel

Mr. Karel Kopp
GF Machining Solutions s.r.o.
Podolí 488
664 03 Podolí
Česká republika

karel dot kopp #at# georgfischer dot com