Vize, hodnoty a strategie 2015

Vize, hodnoty i strategie společnosti GF Machining Solutions vycházejí z toho, že tím nejdůležitějším je zákazník. Jeho požadavky se řídí naše každodenní práce od výzkumu a vývoje přes výrobu, získávání zkušeností s praktickým využitím technologií až po řízení jakosti a poskytování hodnotného servisu po celou dobu životnosti frézovacích strojů, strojů na elektroerozivní obrábění a laserových strojů.

Vision

Naše vize

Společnost GF Machining Solutions bude vnímána jako mezinárodní měřítko pro špičkovou kvalitu v přesném obrábění.

Naše strategie

  • Růst na asijských trzích a zachování stávající struktury v Evropě.
  • Zaměření na pět segmentů trhu.
  • Podpora inovací, udržení vedoucího postavení v technologiích a nabídka strojů odpovídajících potřebám našich tržních segmentů.
  • Důsledné zaměření na zákazníka a nabídka co nejucelenějšího zákaznického servisu.
  • Stát se měřítkem kvality.

Naše hodnoty

  • Na prvním místě je vždy zákazník.
  • Stojíme si za svým slovem.
  • Jednáme rychle.
  • Dobrý výkon oceňujeme.
  • Respektujeme jeden druhého.

O GF Machining Solutions